Raspored Gojevići:

  Ponedjeljak, 6. travnja Utorak, 7. travnja Srijeda, 8. travnja Četvrtak, 9. travnja Petak, 10. travnja
1. sat MATEMATIKA HRVATSKI FIZIKA  HRVATSKI ENGLESKI
2. sat VJERONAUK LIKOVNO BIOLOGIJA  HRVATSKI  ENGLESKI
3. sat BIOLOGIJA MATEMATIKA POVIJEST INFORMATIKA  TiZK
4. sat TEHNIČKO KEMIJA TiZK  MATEMATIKA  
5. sat FIZIKA KEMIJA POVIJEST  GLAZBENO  NJEMAČKI
6. sat MATEMATIKA VJERONAUK GEOGRAFIJA NJEMAČKI  HRVATSKI

Raspored Fojnica:

  Ponedjeljak, 6. travnja Utorak, 7. travnja Srijeda, 8. travnja Četvrtak, 9. travnja Petak, 10. travnja
1. sat ENGLESKI GEOGRAFIJA KEMIJA NJEMAČKI  HRVATSKI
2. sat LIKOVNO POVIJEST VJERONAUK VJERONAUK TEHNIČKO
3. sat HRVATSKI FIZIKA KEMIJA NJEMAČKI  MATEMATIKA
4. sat MATEMATIKA TiZK HRVATSKI  TiZK GLAZBENO
5. sat MATEMATIKA GEOGRAFIJA INFORMATIKA POVIJEST BIOLOGIJA
6. sat ENGLESKI FIZIKA HRVATSKI BIOLOGIJA  MATEMATIKA

Raspored Gojevići:

  Ponedjeljak, 30. ožujka Utorak, 31. ožujka Srijeda, 1. travnja Četvrtak, 2. travnja Petak, 3. travnja
1. sat MATEMATIKA HRVATSKI  FIZIKA  HRVATSKI ENGLESKI
2. sat VJERONAUK LIKOVNO  BIOLOGIJA  HRVATSKI  ENGLESKI
3. sat BIOLOGIJA MATEMATIKA POVIJEST INFORMATIKA  TiZK
4. sat TEHNIČKO KEMIJA  TiZK  MATEMATIKA  
5. sat FIZIKA KEMIJA POVIJEST GLAZBENO  NJEMAČKI
6. sat MATEMATIKA VJERONAUK GEOGRAFIJA NJEMAČKI  HRVATSKI

Raspored Fojnica:

  Ponedjeljak, 30. ožujka Utorak, 31. ožujka Srijeda, 1. travnja Četvrtak, 2. travnja Petak, 3. travnja
1. sat ENGLESKI  GEOGRAFIJA  KEMIJA  NJEMAČKI HRVATSKI
2. sat LIKOVNO  POVIJEST  VJERONAUK  VJERONAUK  TEHNIČKO
3. sat HRVATSKI  FIZIKA  KEMIJA  NJEMAČKI MATEMATIKA
4. sat MATEMATIKA  TiZK HRVATSKI  TiZK  GLAZBA
5. sat MATEMATIKA  GEOGRAFIJA INFORMATIKA POVIJEST  BIOLOGIJA
6. sat ENGLESKI  FIZIKA  HRVATSKI  BIOLOGIJA  MATEMATIKA

Raspored Gojevići:

  Ponedjeljak, 23. ožujka Utorak, 24. ožujka Srijeda, 25. ožujka Četvrtak, 26. ožujka Petak, 27. ožujka
1. sat MATEMATIKA HRVATSKI FIZIKA HRVATSKI ENGLESKI
2. sat VJERONAUK LIKOVNO BIOLOGIJA HRVATSKI ENGLESKI
3. sat BIOLOGIJA MATEMATIKA POVIJEST INFORMATIKA  TZK
4. sat TEHNIČKO KEMIJA  TZK MATEMATIKA  GEOGRAFIJA
5. sat FIZIKA KEMIJA POVIJEST  GLAZBENA K.  NJEMAČKI
6. sat MATEMATIKA VJERONAUK  GEOGRAFIJA  NJEMAČKI HRVATSKI

Raspored Fojnica:

  Ponedjeljak, 23. ožujka Utorak, 24. ožujka Srijeda, 25. ožujka Četvrtak, 26. ožujka Petak, 27. ožujka
1. sat ENGLESKI GEOGRAFIJA KEMIJA NJEMAČKI HRVATSKI 
2. sat LIKOVNO POVIJEST VJERONAUK VJERONAUK TEHNIČKO
3. sat HRVATSKI FIZIKA KEMIJA NJEMAČKI MATEMATIKA
4. sat MATEMATIKA TZK HRVATSKI TZK GLAZBA
5. sat MATEMATIKA GEOGRAFIJA INFORMATIKA POVIJEST BIOLOGIJA
6. sat ENGLESKI FIZIKA HRVATSKI BIOLOGIJA MATEMATIKA

Raspored Gojevići:

  Utorak, 17. ožujka Srijeda, 18. ožujka Četvrtak, 19. ožujka Petak, 20. ožujka
1. sat HRVATSKI J. FIZIKA HRVATSKI ENGLESKI
2. sat LIKOVNA K. BIOLOGIJA HRVATSKI ENGLESKI
3. sat MATEMATIKA POVIJEST INFORMATIKA  TZK
4. sat KEMIJA TZK MATEMATIKA GEOGRAFIJA 
5. sat KEMIJA POVIJEST GLAZBENA K. NJEMAČKI J.
6. sat VJERONAUK GEOGRAFIJA  NJEMAČKI HRVATSKI

Raspored Fojnica:

  Utorak, 17. ožujka Srijeda, 18. ožujka Četvrtak, 19. ožujka Petak, 20. ožujka
1. sat GEOGRAFIJA   INFORMATIKA NJEMAČKI J. HRVATSKI
2. sat POVIJEST VJERONAUK VJERONAUK TEHNIČKO
3. sat FIZIKA KEMIJA NJEMAČKI J. MATEMATIKA
4. sat TZK HRVATSKI J. TZK HRVATSKI
5. sat GEOGRAFIJA   KEMIJA POVIJEST BIOLOGIJA
6. sat FIZIKA GLAZBENA K. BIOLOGIJA MATEMATIKA