Raspored Gojevići:

  Ponedjeljak, 6. travnja Utorak, 7. travnja Srijeda, 8. travnja Četvrtak, 9. travnja Petak, 10. travnja
1. sat TEHNIČKO LIKOVNO BIOLOGIJA  GLAZBENA K. HRVATSKI
2. sat MATEMATIKA  MM MATEMATIKA FIZIKA  INFORMATIKA HRVATSKI
3. sat HRVATSKI KEMIJA TiZK  NJEMAČKI  GEOGRAFIJA
4. sat FIZIKA MATEMATIKA ENGLESKI  NJEMAČKI  TiZK
5. sat VJERONAUK BIOLOGIJA GEOGRAFIJA  MATEMATIKA ENGLESKI
6. sat HRVATSKI KEMIJA  POVIJEST  HRVATSKI POVIJEST

Raspored Fojnica:

  Ponedjeljak, 6. travnja Utorak, 7. travnja Srijeda, 8. travnja Četvrtak, 9. travnja Petak, 10. travnja
1. sat MATEMATIKA POVIJEST GEOGRAFIJA  TiZK LIKOVNO
2. sat NJEMAČKI  NJEMAČKI  KEMIJA ENGLESKI HRVATSKI
3. sat MATEMATIKA TiZK INFORMATIKA VJERONAUK BIOLOGIJA
4. sat ENGLESKI GEOGRAFIJA KEMIJA POVIJEST MATEMATIKA
5. sat HRVATSKI FIZIKA HRVATSKI BIOLOGIJA MATEMATIKA
6. sat GLAZBENA K. FIZIKA VJERONAUK HRVATSKI TEHNIČKO

 

Raspored Gojevići:

  Ponedjeljak, 30. ožujka Utorak, 31. ožujka Srijeda, 1. travnja Četvrtak, 2. travnja Petak, 3. travnja
1. sat TEHNIČKO  LIKOVNO  BIOLOGIJA GLAZBENO HRVATSKI
2. sat MATEMATIKA  MATEMATIKA  FIZIKA  INFORMATIKA HRVATSKI
3. sat HRVATSKI  KEMIJA  TiZK  NJEMAČKI  GEOGRAFIJA
4. sat FIZIKA MATEMATIKA ENGLESKI  NJEMAČKI  TiZK
5. sat VJERONAUK  BIOLOGIJA  GEOGRAFIJA  MATEMATIKA ENGLESKI
6. sat HRVATSKI  KEMIJA  POVIJEST  HRVATSKI POVIJEST

Raspored Fojnica:

  Ponedjeljak, 30. ožujka Utorak, 31. ožujka Srijeda, 1. travnja Četvrtak, 2. travnja Petak, 3. travnja
1. sat MATEMATIKA  POVIJEST  GEOGRAFIJA  TiZK  LIKOVNO
2. sat NJEMAČKI  NJEMAČKI  KEMIJA ENGLESKI HRVATSKI
3. sat MATEMATIKA TiZK INFORMATIKA  VJERONAUK  BIOLOGIJA
4. sat ENGLESKI  GEOGRAFIJA KEMIJA POVIJEST MATEMATIKA
5. sat HRVATSKI  FIZIKA HRVATSKI  BIOLOGIJA MATEMATIKA
6. sat GLAZBENO  FIZIKA  VJERONAUK HRVATSKI  TEHNIČKO

Raspored Gojevići:

  Ponedjeljak, 23. ožujka Utorak, 24. ožujka Srijeda, 25. ožujka Četvrtak, 26. ožujka Petak, 27. ožujka
1. sat TEHNIČKO LIKOVNO BIOLOGIJA  GLAZBENA K. HRVATSKI
2. sat MATEMATIKA MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA HRVATSKI
3. sat HRVATSKI KEMIJA TZK  NJEMAČKI GEOGRAFIJA
4. sat FIZIKA MATEMATIKA ENGLESKI  NJEMAČKI TZK
5. sat VJERONAUK BIOLOGIJA GEOGRAFIJA MATEMATIKA ENGLESKI
6. sat HRVATSKI KEMIJA POVIJEST VJERONAUK POVIJEST

Raspored Fojnica:

  Ponedjeljak, 23. ožujka Utorak, 24. ožujka Srijeda, 25. ožujka Četvrtak, 26. ožujka Petak, 27. ožujka
1. sat MATEMATIKA  POVIJEST GEOGRAFIJA  TZK LIKOVNO
2. sat NJEMAČKI  NJEMAČKI  KEMIJA ENGLESKI HRVATSKI
3. sat MATEMATIKA  TZK INFORMATIKA VJERONAUK  BIOLOGIJA
4. sat ENGLESKI GEOGRAFIJA  KEMIJA POVIJEST  MATEMATIKA
5. sat HRVATSKI  FIZIKA  HRVATSKI  BIOLOGIJA   MATEMATIKA
6. sat GLAZBENA K. FIZIKA VJERONAUK HRVATSKI  TEHNIČKO

Raspored Gojevići:

  Utorak, 17. ožujka Srijeda, 18. ožujka Četvrtak, 19. ožujka Petak, 20. ožujka
1. sat LIKOVNA K. BIOLOGIJA GLAZBENA K.. HRVATSKI
2. sat MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA  HRVATSKI
3. sat KEMIJA TZK NJEMAČKI GEOGRAFIJA
4. sat MATEMATIKA ENGLESKI J. NJEMAČKI TZK
5. sat BIOLOGIJA GEOGRAFIJA MATEMATIKA ENGLESKI
6. sat KEMIJA POVIJEST VJERONAUK POVIJEST

 

Raspored Fojnica:

  Utorak, 17. ožujka Srijeda, 18. ožujka Četvrtak, 19. ožujka Petak, 20. ožujka
1. sat POVIJEST GEOGRAFIJA   TZK LIKOVNA K.
2. sat HRVATSKI J. HRVATSKI J. ENGLESKI HRVATSKI 
3. sat TZK INFORMATIKA  VJERONAUK BIOLOGIJA
4. sat FIZIKA KEMIJA NJEMAČKI J. MATEMATIKA
5. sat FIZIKA VJERONAUK POVIJEST MATEMATIKA
6. sat GEOGRAFIJA   KEMIJA HRVATSKI TEHNIČKO