Prema Uputi za početak nastave u školskoj 2020./2021. godini Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB 03-34-12/2020-25 od 02.09.2020. godine: "Zbog kratkoće trajanja školskoga sata i ostavljene mogućnosti pohađanja nastave na daljinu, predmetni nastavnici dužni su redovito postavljati materijale realiziranih nastavnih sadržaje na odabranoj digitalnoj platformi koju određena škola koristi (Google classroom, ZOOM i sl.)"

 

Google učionica (Prijava u Google učionicu  upute)