Mi smo učenici i djelatnici Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Gojevići-Fojnica koja radi po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. Sjedište škole je u Gojevićima, a 7 kilometara dalje, u Fojnici, imamo područni odjel. Učenici u Fojnici pohađaju nastavu "pod istim krovom" sa učenicima Osnovne škole "Muhsin Rizvić", koja radi po bošnjačkom planu i programu.

Vizija škole

Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica je kvalitetna, suvremeno opremljena škola koja se pozitivno mijenja u skladu sa izazovima i potrebama suvremenog svijeta.

Misija škole

 • isti cilj djelatnika, roditelja i učenika škole - sretno i obrazovano dijete
 •  život u zajedništvu i prihvaćanju svih različitosti
 •  pružanje pomoći za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika
 •  razvijanje svijesti učenika da osim njihovih vrijednosti postoje vrijednosti zajedničke svim ljudima
 •  omogućavanje svladavanja vlastitog standardiziranog govora, čitanja i pisanja, matematičkih kompetencija, upoznavanje osnova dva svjetska jezika, učenje  osnova digitalne pismenosti za svakog učenika
 • poštivanje temeljnih moralnih načela društva kojem pripadamo
 •  čuvanje kulturno-povijesne baštine kao temelja identiteta
 •  prihvaćanje brige za okoliš kao trajne vrijednosti i načina življenja
 •  škola je mjesto sigurnog i ugodnog boravka
 •  razvijanje multikulturalnosti
 •  vođenje računa o potrebama drugih
 •  njegovanje razvoja radnih navika, stvaralaštva i kreativnosti
 •  kvalitetno pripremanje učenika za srednju školu, tj. za cjeloživotno učenje
 •  oslanjanje na  suradnju i podršku roditelja te šire i uže lokalne zajednice
 •  s obzirom na nove situacije, nove probleme, novu djecu i nove potrebe tržišta rada - nov pristup, nove metode i postupci učenja
 •  vrednovanje prilagođeno individualnim sposobnostima
 • stalno stručno usavršavanje i osuvremenjivanje nastave i drugih oblika rada sa učenicima i roditeljima
 • demokratizacija škole uključivanjem svih učenika, djelatnika škole, roditelja i lokalne zajednice u planiranje, odlučivanje i rad  škole 

MOTO: Biti svoj, ali biti dio svijeta