Počela je nova školska godina. Učenici se vraćaju u školske klupe. Taj dan će posebno pamtiti naši prvašići. U Osnovnoj školi „Ivan Goran kovačić“ Gojevići-Fojnica upisano je 19 prvašića, od toga 14 u područnom odjelu u Fojnici i 5 u Gojevićima.

Poseban doček za njih su pripremile njihove učiteljice Irena Barišić i Dajana Oroz. Ravnateljica Slavica Miletić je čestitala učenicima i roditeljima, te im poželjela sretan početak školske godine. Ovu svečanost upotpunio je načelnik općine Fojnica, gospodin Sabahudin Klisura, koji je naše učenike obradovao prigodnim poklonima.

Radost naših mališana uvećali su i mali pokloni koje je pripremila naša škola. Fotografije sa ove svečanosti možete pogledati u galeriji.

fotogalerija

Napisale:  učiteljice Irena Barišić i Dajana Oroz

Predmet: Engleski jezik (pismeni i usmeni dio);

Mjesto i vrijeme održavanja: Gojevići, 22. kolovoza 2018. g. u 12.00

Razredi: VII. i VIII.

 Učenici VII. r. trebali bi osobitu pažnju obratiti na sljedeće nastavne jedinice:

1. Countable/Uncountable nouns (brojive/nebrojive imenice) – p 48

2. Vocabulary work („check these words“): p 50, 53, 54, 56, 58 (naučiti pravilan izgovor/pisanje/značenje riječi s navedenih str. u udžbeniku)

3. Reading and comprehension (čitanje/razumijevanje lekcije): Famous Places – p 58

4. Ponoviti tvorbu i uporabu sljedećih glagolskih vremena koristeći vlastiti primjer rečenice na temelju koje ćete dokazati svoje znanje o tvorbi potvrdnog, upitnog i niječnog oblika: Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense, Going to Future

5. Ponijeti udžbenik i bilježnicu u školu!

 Učenice VIII. r. trebale bi osobitu pažnju obratitit na sljedeće nastavne jedinice:

1. Personal pronouns + Present Simple Tense of the verb to be – osobne zamjenice + Present Simple Tense pomoćnog glagola biti

2. Vocabulary work: p 13, 51, 52, 63, 64 (naučiti pravilan izgovor/pisanje/značenje riječi s navedenih str. u udžbeniku)

3. Reading and comprehension (čitanje/razumijevanje lekcije): Learn about the USA history – p 30

4. Ponoviti tvorbu i uporabu sljedećih glagolskih vremena koristeći vlastiti primjer rečenice na temelju koje ćete dokazati svoje znanje o tvorbi potvrdnog, upitnog i niječnog oblika: Present Simple Tense, Present Continuous Tense

5. Ponijeti udžbenik i bilježnicu u školu!

Prijedlog plana stručnih usavršavanja za djelatnike

 

Detalji u tablici


 

Temeljem "Popisa obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu god. 2018./2019." Ministarstva, Učiteljsko vijeće je, na prijedlog stručnih aktiva škole,  na svojoj sjednici održanoj 18.6.2018. godine usvojilo sljedeći popis udžbenika:

 

  Udžbenici koji će se koristiti u 2018.2019. školskoj godini

 

Dana, 28 svibnja 2018 g., naša škola je realizirala jednodnevni izlet u Kraljevu Sutjesku.

Izletu je nazočio značajan broj učenika i djelatnika škole. Unutar izletnog sadržaja, upriličen je obilazak prostorija franjevačkog samostana i crkve sv. Ivana Krstitelja.

Nedaleko odavde posjetioci su također imali prigodu vidjeti ostatke srednjovjekovnog dvora bosanskih vladara koji datira iz 14. stoljeća. 

U povratku, grupa je posjetila i arheološki lokalitet poznat pod nazivom Mile kod Visokog gdje se nalaze ostatci crkve sv. Nikole, te nekolicina stećaka.

Stručni voditelj izleta bio je naš djelatnik Marjan Drmač koji je na spomenutim lokacijama održao prigodna predavanja.

fotografije