Temeljem  članka 57. Zakona o osnovnom školstvu KSB-a ( ''Sl. novine KSB'', broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji odgojno-obrazovnog rada, članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl novine KSB“, broj: 7/19), članka 3.,4.  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ ,   Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB-a,broj: 03-30-3/2020-298 od 19.01.2021.g., raspisuje se

 

                   JAVNI OGLAS

        za popunu upražnjenih radnih mjesta

     Tekst JAVNOG OGLASA