Ur.broj: 277-01/20
Datum: 17.11.2020. godine

Na osnovu članka 57. Zakona o osnovnom školstvu KSB-a ( ''Sl. novine KSB'', broj: 11/01,
17/04 ), članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu
Središnja Bosna („Sl novine KSB“, broj: 7/19, članka 3.,4. Pravilnika o postupku prijema u
radni odnos u Osnovnoj školi “Ivan Goran Kovačić”, članka 4 Kolektivnog ugovora za
djelatnost osnovnog školstva u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine 9/20), Suglasnosti
Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB-a broj: 01-11.7-1986/20, Osnovna
škola “ Ivan Goran Kovačić” Gojevići – Fojnica, raspisuje:
NATJEČAJ
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Spremačica, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, mjesto rada područna škola u Fojnici

Tekst natječaja