Ur.broj: 241-01/2020
Gojevići, 7.10.2020.


Na osnovi članka 57. Zakona o osnovnom školstvu KSB-a ( ''Sl. novine KSB'', broj: 11/01, 17/04 i 15/12), članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl novine KSB“, broj: 7/19), članka 3.,4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ , Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB-a,broj: 03-30-3/20 od 25.8.2020.g. i 03-30-3/20-184 od 5.10.2020.g., raspisuje se

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 tekst natječaja