Edukacija djelatnika za izvođenje nastave na daljinu

Od 24. do 27. kolovoza 2020. godine, u prostorijama Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” Gojevići - Fojnica u Gojevićima, održana je edukacija djelatnika za izvođenje nastave na daljinu uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

Postupajući prema dopisu Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB-a, ravnateljica škole Mirjana Golub je imenovala u dvočlani tim edukatora Anitu Markanović i Slavicu Miletić.

Edukaciji su nazočili svi učitelji i stručni suradnici podijeljeni u dvije skupine. Svaka skupina je aktivno sudjelovala u radu, a nakon svakog dijela edukacije pojedinačno su komentirali prezentirano na evaluacijskim listićima.

S obzirom na to da je u školi uspješno realizirana nastava na daljinu u periodu od ožujka do lipnja 2020. godine, ova edukacija je imala cilj osposobljavanje za unaprijeđeno korištenje Googleove platforme G Suite for Education za koju je škola dobila akreditaciju. 

Stoga se možemo pohvaliti kako naša škola ne samo da prati trendove, nego je i korak ispred ostalih škola kada je u pitanju online nastava, a dokaz tome je upravo činjenica da smo među prvima dobili akreditaciju za Google učionicu. Najzaslužnija za uspjehe naše škole u "online svijetu" je naša nastavnica Slavica Miletić.

G Suite for Education daje pristup Google učionici koja dobro integrira sve ostale Googleove besplatne digitalne alate. 

Obrađene su teme:

 1.  Što je G Suite for Education?
  - Prijava s PC uređaja
  - Google-ove aplikacije
  - Školska platforma - organizacijske jedinice
  - Administratori grupa
  - Prijava s mobilnog telefona
 2. Što je Google učionica?
  -  O korisničkim računima Učionice
  -  Upute za korištenje Google učionice unutar G Suite paketa usluga
      - Prijava u Google učionicu:
      - Virtualni razred
      - Kreiranje novog razreda
      - Upisivanje učenika
      - Upisivanje nastavnika
      - Naslovnica / Školska zadaća / Osobe / Ocjene 
  -  Postavljanje Google učionice na mobilni telefon
 3.  Kako izraditi zadatak u Google učionici?
  - Praćenje zadatka
  - Pojedinačno praćenje urađenog zadatka
  - Izrada i pregledavanje urađenog preko mobilnog telefona
  - Alati za dodavanje sadržaja zadaći
  - Izrada zadatka
  - Izrada obrasca (kviza)
  - Mogućnost izrade pitanja
  - Postavke obrasca
  - Google Meet
  - Kako zakazati sastanak?
  - Alati koji se još mogu koristiti u učenju na daljinu

Polaznici edukacije su uglavnom imali dobro znanje prije edukacije, a posebno zanimanje su pokazali za konkretne primjere iz prakse učiteljice Anite Markanović realizirane u prvom i petom razredu prošle školske godine.

Gojevići, 27. kolovoza 2020. godine