Franjevačka škola mira u Visokom

 

U periodu 2018.-2019. školske godine realiziran je jedan jako interesantan i za naše podneblje bitan projekt u Visokom u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji. Naime, projekat se zove „Franjevačka škola mira“

U realizaciji ovoga zanimljivog projekta sudjelovali su i učenici OŠ „Ivan Goran Kovačić“ iz Fojnice a s njima i učenici iz  Čajangrada, Visokog, Jajca, Gračanice kod Bugojna i Stare Bile kod Viteza.

Franjevačka škola mira je projekt koji se realizirao kroz jedan vikend svakog mjeseca, a bilo je pet modula s različitim temama.

Teme koje su obrađivane kroz ovih pet modula su:

  • medijska pismenost i kompetencija,
  • nenasilje i mirotvorstvo,
  • dijalog religija i kultura,
  • socijalna i ekološka pravda,
  • nenasilno rješavanje konflikata.

Projekt je realiziran u podršku Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini. Voditelji projekta su profesor Alen Kristić, prof Zdravko Kujunđija i prof fra Ivan Nujić.

“Projekt je osmišljen na taj način da pomogne učenicima da u sebi razvijaju one darove koji su bitni za napredak našeg društva u smjeru veće ljudskosti, solidarnosti i mira. Projekt se sastoji od nekoliko modula. Prvi je posvećen digitalnoj revoluciji, gdje želimo pomoći djeci da sve ono što sa sobom donose digitalne revolucije iskoriste na taj način da u njima razvije ljudskost i da se nauče pravilno ih koristiti. Jedan modul je posvećen miru i nenasilju, koji mladim ljudima trebaju pomoći da u sebi razviju sposobnost da na miran i nenasilan način rješavaju sukobe, počev od onih u školskim klupama. Kroz ovaj modul želimo mladima približiti i biografije ljudi junaka i junakinja mira iz cijelog svijeta koji su u vemenima sukoba spašavali ljudske živote i borili se da zavlada  mir a ne rat. U ovom projektu govorimo i o ekologiji, jer nam je bitan i odnos ljudi sa prirodom. Želimo pojačati svijest koliko je važno da čuvamo prirodu i da se borimo protiv ekološkog kriminala. Pored toga, veoma nam je važno da osvjestimo mlade o socijalnoj pravdi i u tome im probližavamo ljude koji su se borili za nju, za socijalna prava za koja se i danas ponovo nažalost moramo boriti”, rekao je teolog Alen Kristić, jedan od voditelja projekta “Škola mira”.

Projekt je zamišljen tako da predavači govore što manje a da učenici otkrivaju svoje potencijale i životnu mudrost, te pritom koriste resurse religija i kulturnih dostignuća.

A jedan od glavnih ciljeva je da učenici postanu prijatelji i da se njihovi odnosi produbljuju, te da aktivno jednog dana kao zreli i odgovorni ljudi, građani i vjernici svoju zemlju grade na pravim i istinskim vrijednostima mira, pravde kulture ravnopravnosti i ekološke osviještenosti.

I u tom duhu želimo svima mir i dobro.

Zdenko Miličević