Predmet: Engleski jezik (pismeni i usmeni dio);

Mjesto i vrijeme održavanja: Gojevići, 22. kolovoza 2018. g. u 12.00

Razredi: VII. i VIII.

 Učenici VII. r. trebali bi osobitu pažnju obratiti na sljedeće nastavne jedinice:

1. Countable/Uncountable nouns (brojive/nebrojive imenice) – p 48

2. Vocabulary work („check these words“): p 50, 53, 54, 56, 58 (naučiti pravilan izgovor/pisanje/značenje riječi s navedenih str. u udžbeniku)

3. Reading and comprehension (čitanje/razumijevanje lekcije): Famous Places – p 58

4. Ponoviti tvorbu i uporabu sljedećih glagolskih vremena koristeći vlastiti primjer rečenice na temelju koje ćete dokazati svoje znanje o tvorbi potvrdnog, upitnog i niječnog oblika: Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense, Going to Future

5. Ponijeti udžbenik i bilježnicu u školu!

 Učenice VIII. r. trebale bi osobitu pažnju obratitit na sljedeće nastavne jedinice:

1. Personal pronouns + Present Simple Tense of the verb to be – osobne zamjenice + Present Simple Tense pomoćnog glagola biti

2. Vocabulary work: p 13, 51, 52, 63, 64 (naučiti pravilan izgovor/pisanje/značenje riječi s navedenih str. u udžbeniku)

3. Reading and comprehension (čitanje/razumijevanje lekcije): Learn about the USA history – p 30

4. Ponoviti tvorbu i uporabu sljedećih glagolskih vremena koristeći vlastiti primjer rečenice na temelju koje ćete dokazati svoje znanje o tvorbi potvrdnog, upitnog i niječnog oblika: Present Simple Tense, Present Continuous Tense

5. Ponijeti udžbenik i bilježnicu u školu!