Temeljem "Popisa obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu god. 2018./2019." Ministarstva, Učiteljsko vijeće je, na prijedlog stručnih aktiva škole,  na svojoj sjednici održanoj 18.6.2018. godine usvojilo sljedeći popis udžbenika:

 

  Udžbenici koji će se koristiti u 2018.2019. školskoj godini