Projekt „Demokratske i sigurne škole“ ima za cilj osnaživanje škola za jačanje demokratske klime i kulture školske zajednice u onoj mjeri u kojoj ona može biti prevencija vršnjačkom nasilju i drugim oblicima devijantnog i delikventnog ponašanja djece i mladih.

Različite škole imaju različite prakse putem kojih promoviraju sretno i zdravo odrastanje. Neke od ovih praksi rezultat su entitetskih i kantonalnih zakonskih rješenja, neke dio školskih pravilnika i drugih akata, a neke su rezultat sudjelovanja škola u različitim programima i projektima domaćih i međunarodnih organizacija.