FOJNICA

 

GOJEVIĆI

 

Ur.broj: 241-01/2020
Gojevići, 7.10.2020.


Na osnovi članka 57. Zakona o osnovnom školstvu KSB-a ( ''Sl. novine KSB'', broj: 11/01, 17/04 i 15/12), članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl novine KSB“, broj: 7/19), članka 3.,4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ , Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB-a,broj: 03-30-3/20 od 25.8.2020.g. i 03-30-3/20-184 od 5.10.2020.g., raspisuje se

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 tekst natječaja

 

 Prema Uputi za početak nastave u školskoj 2020./2021. godini Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB 03-34-12/2020-25 od 02.09.2020. godine redovita nastava za sve učenike počinje 7.9.2020. godine, kako smo vas već obavijestili, a ovdje iznosimo konkretnije upute, to jest obveze za početak nastave za učenike i roditelje.

 Učenici u centralnu školu u Gojevićima trebaju doći u ponedjeljak u 8:20 sati, a u područnu školu u Fojnici u 7:30 sati.

 Roditelji su obvezni prije upućivanja djeteta u školu napraviti procjenu zdravstvenog stanja svoga djeteta (povišena tjelesna temperatura, osjećaj malaksalosti, kašalj, curenje nosa i sl.).

 Prvi dan škole svaki razredni odjel će preuzeti razrednici i učitelji na ulazu i rasporediti ih u njihove učionice gdje će im se podijeliti raspored sati i „Ček lista za dnevno praćenje zdravstvenog stanja učenika od strane roditelja/skrbnika“ te educirati o načinu pohađanja nastave i pravilima ponašanja te svim potrebnim informacijama vezanim za očuvanje vlastitog zdravlja i zdravlja drugih.

 Svi roditelji su obvezni „Ček listu“ redovito popunjavati, a učenici dužni svakodnevno nositi istu u školu i dati na uvid učitelju/nastavniku.

 Molimo učenike da ne prave gužvu na ulazu u školu nego u dvorištu škole strpljivo čekaju svoga razrednika (poštujući mjere zaštite – nošenje maske i držanje socijalne distance) da ih uvede u školu.

Obvezno je nošenje maske (preporučuju se platnene koje treba redovito prati), održavanje socijalne distance, redovito i temeljito pranje ruku, te dezinfekcija pri ulasku u prostorije.

 Učenik masku nosi pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe, maska se obvezno koristi pri bilo kojem kretanju izvan klupe (odlazak u toalet i slično). Svaki učenik treba imati rezervnu masku u slučaju prljanja ili oštećenja, a maske djeci osiguravaju roditelji.

Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti školama. Razrednici će roditeljima ostaviti kontakt kako bi mogli ostvariti komunikaciju.

 Za učenike vozare će biti osiguran prijevoz koji će biti usklađen sa satnicom početka i završetka nastave.

 Molimo roditelje učenika sa simptomima respiratorne infekcije, ili učenika koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na koronavirus, ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi koronavirusom, da se telefonom obrate svom obiteljskom liječniku. U tom slučaju ne dolazite u prostorije škole, samo se telefonom javite razredniku.

 Sve potrebne informacije učenici će dobivati od svojih učitelja i nastavnika, razrednika. Molimo učenike i roditelje da redovito prate obavijesti na službenoj web stranici škole te da poštuju naše upute kako bismo doprinijeli stvaranju sigurnog i zdravog okružja za našu djecu, njihove obitelji i širu zajednicu i što duže pohađali nastavu u školskim klupama. U nadi da ćemo surađivati i biti dobar tim kao i dosad, lijepo vas pozdravljam i želim uspješnu školsku 2020./2021. godinu!

 

Ravnateljica škole

Mirjana Golub, prof.

 

 

 

Dragi učenici i roditelji,

u ponedjeljak 7.9.2020. počinje nastava za sve učenike naše škole, to jest redovita nastava će se organizirati i za učenike razredne nastave (od I. do V. razreda) i za učenike predmetne nastave (od VI. do IX. razreda) uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera zaštite (nošenje zaštitne maske, držanje socijalne distance).

Učenici koji pripadaju ranjivim skupinama ili s kroničnim oboljenjima, mogu po zahtjevu roditelja, a uz odluku liječnika,  ostati kod kuće i za njih će se organizirati nastava na daljinu.

 Do početka nastave informirat ćemo vas o konkretnim uputama načina ulaska u školu, realizaciji nastave, vremenu održavanja sati, prijevozu učenika, preuzimanju udžbenika i ostalim aktivnostima i obvezama.

Molimo roditelje da ne žure s nabavkom udžbenika jer će za sve učenike biti osigurani besplatni udžbenici koje je dodijelilo nadležno Ministarstvo. Sve dodatne informacije koje se odnose na udžbenike učenici će dobiti u tijeku prvog tjedna nastave.

 Očekuje nas jedno novo razdoblje, molimo učenike i roditelje da budu strpljivi, hrabri, pozitivni, optimistični i da zajedničkim snagama i pozitivnom energijom započnemo novu školsku godinu.

 Ravnateljica škole

 Mirjana Golub, prof.

Edukacija djelatnika za izvođenje nastave na daljinu

Od 24. do 27. kolovoza 2020. godine, u prostorijama Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” Gojevići - Fojnica u Gojevićima, održana je edukacija djelatnika za izvođenje nastave na daljinu uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

Postupajući prema dopisu Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB-a, ravnateljica škole Mirjana Golub je imenovala u dvočlani tim edukatora Anitu Markanović i Slavicu Miletić.

Edukaciji su nazočili svi učitelji i stručni suradnici podijeljeni u dvije skupine. Svaka skupina je aktivno sudjelovala u radu, a nakon svakog dijela edukacije pojedinačno su komentirali prezentirano na evaluacijskim listićima.

S obzirom na to da je u školi uspješno realizirana nastava na daljinu u periodu od ožujka do lipnja 2020. godine, ova edukacija je imala cilj osposobljavanje za unaprijeđeno korištenje Googleove platforme G Suite for Education za koju je škola dobila akreditaciju. 

Stoga se možemo pohvaliti kako naša škola ne samo da prati trendove, nego je i korak ispred ostalih škola kada je u pitanju online nastava, a dokaz tome je upravo činjenica da smo među prvima dobili akreditaciju za Google učionicu. Najzaslužnija za uspjehe naše škole u "online svijetu" je naša nastavnica Slavica Miletić.

G Suite for Education daje pristup Google učionici koja dobro integrira sve ostale Googleove besplatne digitalne alate. 

Obrađene su teme:

 1.  Što je G Suite for Education?
  - Prijava s PC uređaja
  - Google-ove aplikacije
  - Školska platforma - organizacijske jedinice
  - Administratori grupa
  - Prijava s mobilnog telefona
 2. Što je Google učionica?
  -  O korisničkim računima Učionice
  -  Upute za korištenje Google učionice unutar G Suite paketa usluga
      - Prijava u Google učionicu:
      - Virtualni razred
      - Kreiranje novog razreda
      - Upisivanje učenika
      - Upisivanje nastavnika
      - Naslovnica / Školska zadaća / Osobe / Ocjene 
  -  Postavljanje Google učionice na mobilni telefon
 3.  Kako izraditi zadatak u Google učionici?
  - Praćenje zadatka
  - Pojedinačno praćenje urađenog zadatka
  - Izrada i pregledavanje urađenog preko mobilnog telefona
  - Alati za dodavanje sadržaja zadaći
  - Izrada zadatka
  - Izrada obrasca (kviza)
  - Mogućnost izrade pitanja
  - Postavke obrasca
  - Google Meet
  - Kako zakazati sastanak?
  - Alati koji se još mogu koristiti u učenju na daljinu

Polaznici edukacije su uglavnom imali dobro znanje prije edukacije, a posebno zanimanje su pokazali za konkretne primjere iz prakse učiteljice Anite Markanović realizirane u prvom i petom razredu prošle školske godine.

Gojevići, 27. kolovoza 2020. godine