MOTO: Biti svoj, ali biti dio svijeta
VIZIJA: Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica je kvalitetna, suvremeno opremljena škola koja se pozitivno mijenja u skladu sa izazovima i potrebama suvremenog svijeta.